Pravidla pro autory příspěvků na stránkách o. s. NAŠA DĚDINA

 

Občanské sdružení NAŠA DĚDINA nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků.

Při posuzovaní informací uveřejněných ve veřejně přístupných fórech mějte na paměti, že není v silách o. s. NAŠA DĚDINA  ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky.

 

 

 Občanské sdružení NAŠA DĚDINA má zájem poskytovat prostor jen korektním a slušným informacím. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona,  či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

 

KODEX

Cílem těchto stránek je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy.

Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do fóra těchto stránek, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě si moderátoři vyhrazují právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři: dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost.

 

Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali veřejně přístupné fóra k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním.

Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány.

Administrátor webu o.s. NAŠA DĚDINA si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty hrubě urážlivé, agresívní, nadávky a zjevné provokace.

Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem (či již užívaným nickem), vydávání se za  jinou (zejména veřejně činnou) osob

V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony

Každý autor příspěvku je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Zvláště chceme upozornit na možný konflikt se zákonem v případě publikování materiálů odkazujících na dětskou pornografii, porušujících autorská práva, propagujících nelegální drogy. Moderátoři si vyhrazují právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona.

Stručně řečeno – je zakázáno:

  1. 1) Porušování zákonů (např. vyzývání k násilí či potlačování práv, hanobení rasy, národa a přesvědčení
  2. 2) Hrubé urážky a nadávky
  3. 3) Užívání vulgarismů
  4. 4) Spamování

Každý, kdo tato pravidla poruší, se vystavuje riziku, že jeho příspěvek bude smazán.

 Pokud máte podezření, že někteří autoři příspěvků porušují zákony či tento kodex, napište nám, prosím.

Občanské sdružení NAŠA DĚDINA nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků.

Při posuzovaní informací uveřejněných v diskusních fórech mějte na paměti, že není v silách o. s. NAŠA DĚDINA  ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky.

Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk  a Aktuálně.cz