Pečujeme

Od jara 2012 se souhlasem Správy dopravní cesty jižní Morava pečujeme o okolí železniční zastávky Štěpánovice (kilometr 91,47, 260 m.n.m.). Pomáháme s úklidem, s grafitti, staráme se o zelené plochy, do oken jsme instalovali truhlíky s muškáty tak , jak to bývalo obvyklé před 20 lety.

S těžkým srdcem jsme pokáceli asi 70 let starou ryngli, jejíž žluté a sladké plody znal každý kluk. Kmen , dříve ohlazený od tenisek, byl úplně ztrouchnivělý.  Její místo zaujala nová a mladá ryngle Oullinská ,zasazená 25. března 2012.

Rovněž se podařilo obnovit okrasný záhon ve svahu u budovy, také díky pomoci dobrých sousedů.

S podporou správce jsme opravovali škody po návštěvnících letních nocí (rozbité okno, lavička)

Fotografie "naší" zastávky se objevila v časopisu Dráha (9/2012)

 

V roce 2012 bylo odpracováno celkem 71 brigádnických hodin, investováno asi 1500Kč z fondu občanského sdružení.

 

 

V roce 2013 pokračujeme v péči. Velkou část odpracovaných hodin jsme museli vynaložit na odstranění grafitti na fasádě.

Jelikož "výtvor" nešel zcela odstranit a hyzdil značnou část dvou stěn, po dohodě se správcem jsme vymalovali nově fasádu, zatím ze dvou stran. Barvy dodala SŽDC.

Bylo odpracováno celkem 64,25 hodin, z toho jen na odstraňování grafitti a obnově fasády 23,25 hodin.

Investováno 175,-Kč ( benzin do sekačky)

 

V roce 2014 bylo odpracováno 31,5hodiny a investováno 280Kč ( benzin do sekačky)

Do budovy jsme instalovali jízdní řád s odjezdy a i s návázností ve stanici Tišnov, text je větším písmem pro starší cestující.

2015 - umisťujeme novou lavičku, dodanou SŽDC s.o. na základě našch neustálých žádostí. Místo vybrali uživatelé vlakové dopravy.

Rovněž do budovy jsme instalovali novou nástěnku věnovanou částečně spolkové činnosti, částečně historii tratě č.251.

Rok 2015 je ve znamení 32,25 hodin dobrovolné práce.

Rok 2017 - 28 hodin.

Ryngle poprvé kvete, bohužel pozdní mrazy úrodě zabránily.

 

 

 Z historie trati Žďár nad Sázavou  - Tišnov

Železniční trať Žďár nad Sázavou – Tišnov (v  jízdním řádu pro cestující označená číslem 251) je jednokolejná regionální dráha o délce 59,8 km spojující města na Českomoravské vrchovině Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem a Tišnov. Byla součástí spojení Německý (dnes Havlíčkův) Brod – Tišnov – Brno, kde původní úseky H. Brod – Žďár n.S. a Tišnov – Brno již nejsou provozovány, nahradila je tzv. nová trať Brno – H.Brod (č.250). Kilometrování trati zůstalo původní s počátkem v  H. Brodu, nyní začíná ve stanici Žďár n.S. ( km 33,531) a končí Tišnovem (km 95,016)

Výstavba byla zahájena 30. června 1903 ,úředně  zprovozněna 23.června 1905, jejím majitelem byla soukromá společnost Lokalbahn Deutschbrod – Tischnowitz, provozovatelem se staly rakouské státní dráhy kkStB, po roce 1918 Československé státní dráhy (ČSD). V roce 1925 byla dráha zestátněna, od té doby je doprava na trati nadále provozována ČSD, od roku 1993 Českými drahami.

 Nyní je provozovatelem státní organizace SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), osobní dopravu zajišťují ČD a.s., nákladní nyní dvakrát týdně ČD-CARGO.

  

Část trati mezi Tišnovem a Nedvědicí je od roku 2005 součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje jako linka S31.

Jízdní řád Štěp.- Brno a zpět od 10.12.2017.xls (102 kB)