Pro vodáky

 

Modlitba vodáka.doc (24064)

Uváděné termíny upouštění přehrad jsou pouze orientační. Není vyloučeno, že podle stavu vody bude vypouštění častější nebo jindy. Vše se řídí dle aktuálního stavu, a pokud to jen půjde, budu Vás snad včas informovat o nových termínech.

 Vodácký kalendář 2015  - I. pololetí

Duben  

Květen

Divoká Orlice - 2.5.2015

Jihlava -  30.5., 8:00 - 11:00

Červen

Jihlava -7.6., 20.6., 8:00 - 11:00

Červenec

 

Září

Jihlava - 6.9., 19.9., 27.9., 8:00 - 11:00

 

               

 

 

 

NAŠE ŘEKY       

Svratka

  Svratka  pramení na úbočí Křivého javora a Žákovy hory ve Žďárských vrších v nadmořské výšce771,93m,  její druhý významný pramen vyvěrá u hájovny Blatky (někdy značen jako Břimovka). Je dlouhá 173,9 km, povodí řeky měří 7118,7 km².

Na Vysočině mezi Cikhájí a Jimramovem tvoří řeka nebo její břehy části historické zemské hranice Čech a Moravy, i když na řadě míst se zde zemská hranice od říčního koryta drobně odchyluje. Protéká postupně okresy Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina a Brno-venkov, Brno-město a Břeclav v Jihomoravském kraji, na jejím toku leží vodní díla Vír I.( říční kilometr114,9),Vír II.( km 111,6 ) a přehrada Brno(56,2).

Dále se na území města Brna  do ní vlévá řeka Svitava, těsně před zaústěním do Věstonické vodní nádrže se spojuje s řekou Jihlavou (162,94 m n. m.) a tak sestává levým přítokem Dyje. Její vody se pak postupně spojují s vodami řeky Moravy a Dunaje.

Pojmenování Svratka pravděpodobně vychází ze staročeského slova „sworti“ – vinout se. V minulosti byla také nazývána Švarcavou; tento název vznikl z německého výrazu pro černou barvu.

 

 

  Úsek Říční km Obtížnost
horní České Milovy - Dalečín 152.0 - 125.2 WW II-I
Dalečín - Vír I 125.2 - 114.9 ZWA
střední Vír I - Vír II 114.6 - 111.7 WW II
Vír II - Doubravník 111.7 - 90.3 WW I
Doubravník - Borač 90.3 - 85.1 WW II+
dolní Borač - Veverská Bítýška 85.1 - 65.9 ZWC
Veverská Bítýška - přehrada 65.9 - 56.2 ZWA
hráz - ústí do Dyje 56.2 - 0.0 ZW

Nejčastějším úsekem pro vodáky je část od VD Vír II. do Štěpánovic k hřišti za mostem, eventuelně ze Štěpánova od železáren do Štěpánovic, kdy se využívá pouštění vody z VD Vír., viz termíny vodáckých akcí.

Tento úsek nabízí kromě několika jezů i meandry řeky u Nedvědice a Doubravníka a hlavně "divokou vodu" kolem skalnatého ostrohu na Prudké (WW II+).

Svratka -úsek Štěpánov-Štěpánovice.jpg (1700305)

Svratka - VírII.-Štěpánovice.doc (133632)

Historie vodáckých akcí na Svratce

    9. května 1958 se jel první ročník „Svratecké třicítky“ v úseku Vír – Štěpánovice a její organizování bylo po řadu let stěžejní akcí celostátního významu. Takto pokračoval celorepublikově známý a zavedený závod až do roku 1977, kdy musel být na dlouhá léta přerušen z důvodu špatné stability hráze Vír I. V devadesátých letech došlo  k opravě hráze Vírské přehrady a to znamenalo pro Brněnské vodáky jediné: znovu organizování „Svratecké třicítky“. Nově organizovaná soutěž byla již pod hlavičkou Českého svazu kanoistů a součástí celorepublikové soutěže – Český pohár vodáků.
 

Svratka – současnost:

Každým rokem v období druhé poloviny června organizuje brněnský oddíl Káčata ČPV Svratku. Dnes se pohár nazývá Pyranha Cup ČPV Svratka. V roce 2008 jsem oslavili 50-té výročí organizovaného splutí a plynule pokračujeme dál. Běžná trasa závodu začíná pod hrází Vírské přehrady (nad slalomovým kanálem) a končí v obci Štěpánov n. Svratkou. Vlivem globálního oteplování a stále častějším suchým létům dochází k omezování závodu pouze na kratší trasu. Ta se jede jen mezi hrázemi Víru I a Víru II.
Pro veřejnost je možné splouvat v době závodu mimo slalomový kanál pod Vírskou přehradou. Na vlně nadlepšeného stavu je možné dopádlovat po Svratce až na Brněnskou přehradu.
 


Divoká Orlice 

  Litický oblouk

  Krásná řeka vhodná pro všechny. Řeka je svým charakterem podobná Oslavce. Vhodná i pro začínající vodáky se základními znalostmi jízdy na tekoucí vodě. Údolí řeky je otevřené a osídlené, řeka má příjemný spád a téměř k Doudlebům je plavba velice příjemná. Nejhezčí peřeje jsou v úseku tzv. LITICKÉHO OBLOUKU mezi Liticemi a Potštejnem, kde se řeka zařezává do skalního masivu se setkáte i s přírodními prahy a většími vlnami. Ve zbývající části plavby je Divoká Orlice již nížinnou řekou, z části regulovanou hrázemi. Koryto v této části bylo poškozeno povodní v roce 1997, proto je nutné jezy před sjížděním prohlédnout.


*Obtížnost:* Litice -Potštejn                           km66,9-58,6  spád 13  promile WWII

                  Potštejn - k soutoku s Tichou Orlicí km58,6-32,7          1,7 promile  ZW C

 

 


Splutí začíná u železniční zastávky Bohousová  a končí u silničního mostu u Podhorné

 nasadedina.rajce.idnes.cz/Liticak_14.5.2011/

 Divoká Orlice.doc (83,5 kB)